Faça a correspondência entre as conchas e a respectiva lista de parâmetros:
(clicando no rato por cima das figuras podemos rodá-las)

\(d = 1; A = 10.5;\)
\(\alpha = 37^{^{\circ}}; \beta = 90^{^{\circ}};\)
\(a = 10.0; b = 10.5;\)
\(\mu = 1^{^{\circ}}; \Omega = 1^{^{\circ}};\\ \phi = 0^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 9.0;\)
\(\alpha = 80^{^{\circ}}; \beta = 12^{^{\circ}};\)
\(a = 1.0; b = 1.0;\)
\(\mu = 10^{^{\circ}}; \Omega = 2^{^{\circ}};\\ \phi = 55^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 9.0;\)
\(\alpha = 43^{^{\circ}}; \beta = 50^{^{\circ}};\)
\(a = 8.0; b = 7.0;\)
\(\mu = 1^{^{\circ}}; \Omega = -30^{^{\circ}};\\ \phi = -10^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 10.0;\)
\(\alpha = 17^{^{\circ}}; \beta = 80^{^{\circ}};\)
\(a = 5.0; b = 4.0;\)
\(\mu = 1^{^{\circ}}; \Omega = -20^{^{\circ}};\\ \phi = -30^{^{\circ}}\)

 

outro jogo