Faça a correspondência entre as conchas e a respectiva lista de parâmetros:
(clicando no rato por cima das figuras podemos rodá-las)

\(d = 1; A = 2.0;\)
\(\alpha = 80^{^{\circ}}; \beta = 90^{^{\circ}};\)
\(a = 2.0; b = 1.5;\)
\(\mu = 36^{^{\circ}}; \Omega = 0^{^{\circ}};\\ \phi = 0^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 2.0;\)
\(\alpha = 80^{^{\circ}}; \beta = 90^{^{\circ}}\);
\(a = 2.0; b = 2.0;\)
\(\mu = 0^{^{\circ}}; \Omega = 0^{^{\circ}};\\ \phi = 0^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 2.0;\)
\(\alpha = 80^{^{\circ}}; \beta = 51^{^{\circ}}\);
\(a = 2.0; b = 1.5;\)
\(\mu = 0^{^{\circ}}; \Omega = 0^{^{\circ}};\\ \phi = 0^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 2.0;\)
\(\alpha = 80^{^{\circ}}; \beta = 90^{^{\circ}}\);
\(a = 2.0; b = 1.5;\)
\(\mu = 0^{^{\circ}}; \Omega = 0^{^{\circ}};\\ \phi = 0^{^{\circ}}\)

 

outro jogo