Faça a correspondência entre as conchas e a respectiva lista de parâmetros:
(clicando no rato por cima das figuras podemos rodá-las)

\(d = 1 ; A = 4.6;\)
\(\alpha = 82^{^{\circ}}; \beta = 2^{^{\circ}};\)
\(a = 3.8; b = 4.5;\)
\(\mu = 1^{^{\circ}}; \Omega = 10^{^{\circ}};\\ \phi = -56^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 1.8;\)
\(\alpha = 80^{^{\circ}}; \beta = 90^{^{\circ}};\)
\(a = 0.5; b = 0.5;\)
\(\mu = 1^{^{\circ}}; \Omega = 1^{^{\circ}};\\ \phi = 1^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 2.5;\)
\(\alpha = 82^{^{\circ}}; \beta = 42^{^{\circ}};\)
\(a = 1.2; b = 2.0;\)
\(\mu = 10^{^{\circ}}; \Omega = 30^{^{\circ}};\\ \phi = 70^{^{\circ}}\)
\(d = 1; A = 1.8;\)
\(\alpha = 76^{^{\circ}}; \beta = 90^{^{\circ}};\)
\(a = 0.5; b = 0.5;\)
\(\mu = 1^{^{\circ}}; \Omega = 1^{^{\circ}};\\ \phi = 1^{^{\circ}}\)